Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/10689
Title: Άμεσες ξένες επενδύσεις : Ελλάδα – Ρουμανία, μια συγκριτική διερεύνηση
Authors: Κασάπη, Καλλιόπη
Keywords: Άμεσες ξένες επενδύσεις
Ρουμανία
Keywords (translated): Foreign direct investments
Romania
Abstract: H Ελλάδα και η Ρουμανία αντιμετωπίζουν παρεμφερή οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα με βασική όμως διαφορά ότι η Ρουμανία δεν έχει ακόμα υιοθετήσει το ευρώ. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής φιλελευθεροποίησης, η αλληλεξάρτηση των οικονομιών αυξάνεται συνεχώς. Η τρέχουσα οικονομική κρίση λόγω των αποτελεσμάτων της απορρύθμισης , της επικίνδυνης και ανεύθυνη συμπεριφορά και τις καταστροφικές συνέπειες των νέων κανόνων του κανονισμού που επιβάλλονται στις διάφορες αγορές . Για τη Ρουμανία, που αποτελεί μία χώρα που έχει περάσει περίοδο υπαρκτού σοσιαλισμού, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού ήταν η αναπροσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου. Σε απουσία σαφών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, καθώς και ενός αποτελεσματικού κράτους δικαίου που να είναι σε θέση να παρέχει σταθερότητα και η διαφάνεια, το ξένο κεφάλαιο συνήθως αποφεύγει την τοποθέτηση του κεφαλαίου τους σε τέτοια έθνη. Αυτό ήταν επίσης το πρόβλημα της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Αρκετές βελτιώσεις στον τομέα αυτό έγιναν μετά το 1996, όταν οι λεγόμενοι «κανόνες του παιχνιδιού» άρχισε να λάβει μια συνοπτική μορφή, αλλά κυρίως μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ το 2004 και η ένταξη στην ΕΕ το 2007. πτυχές όπως: η γεωγραφική εγγύτητα με την ευρωπαϊκή αναπτυχθεί χώρες, οι δωρεές με τους φυσικούς πόρους, το χαμηλό κόστος με το εργατικό δυναμικό, το φιλικό επενδυτικό κλίμα, ή την αύξηση των προσδοκιών της κατανάλωσης που απεικονίζονται πόλους πραγματική έλξη των εισροών ΑΞΕ. Δυστυχώς, οι θετικές επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη εκμηδενίστηκε από τη σοβαρή οικονομική κρίση που έπληξε την εθνική οικονομία το 2008. Η απότομη πτώση των ΑΞΕ κατά την περίοδο της κρίσης αντανακλάται επίσης από τον εξέχοντα συρρίκνωση της παραγωγής, ο ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών αφερεγγυότητας μεταξύ των εταιριών που εδρεύουν και του ποσοστού ανεργίας. Από τη μία πλευρά, η αύξηση της αβεβαιότητας και της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών εξαλειφθεί η Ρουμανία από την λίστα των πιθανών χωρών για τη διάθεση επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλοι επενδυτές αντίδια τη χώρα σε τέτοια δύσκολη στιγμή, η εμβάθυνση της εσωτερικής οικονομικής ύφεσης (Socoliuc et.al, 2010). Θεσμική αστάθειας που συνδέονται με την οικονομική και πολιτική αστάθεια αποθαρρύνονται οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων και, κατά συνέπεια, στερείται ρουμανικής οικονομίας από την θετική τάση εξέλιξης. Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότερο επίπεδο προσέλκυσε άμεσες ξένες επενδύσεις την περίοδο 2009-2013 και γενικά οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, την ικανότητά τους να παράγουν μια αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης ήταν περιορισμένη. Η μελέτη μας επικυρώνει τον ισχυρισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη η μονόδρομη Nexus, που προέρχονται από άμεσες ξένες επενδύσεις για να ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πιστοποιεί τη σχέση αντιστρόφως, που προέρχονται από τα οικονομικά αποτελέσματα για το μερίδιο των άμεσων ξένων επενδύσεων στο ΑΕΠ. Στη δική μας οπτική αυτή η κατάσταση γίνεται κατανοητή υπό το φως των τελευταίων ετών πραγματικότητας. Με δεδομένη την αργή οικονομική ανάκαμψη, αλλά και η αργή αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων μετά την τεράστια πτώση από 2010-2011, ίσως είναι λίγο πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τις επιδόσεις του οικονομικού κλίματος τον προσδιορισμό υψηλότερα μερίδια των άμεσων ξένων επενδύσεων στο ΑΕΠ. Θα χρειαστεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Ρουμανίας παρουσιάζουν αρκετά κοινά προβλήματα, όπως προβλήματα με την εξαγωγική τους δραστηριότητα, την ανάπτυξη του της βιομηχανίας καθώς και τη διατήρηση δημοσιονομικής πειθαρχίας (Romeo, 2010).
Abstract (translated): --
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasapi(manag).pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.