Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/10836
Title: Μαθαίνοντας τον κώδικα της γραφής : διαχρονική μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας
Other Titles: Learning the code of writing : longitudinal case study of a preschooler
Authors: Γαλάνης, Γεώργιος
Keywords: Προσχολική ηλικία
Αναδυόμενος/πρώτος γραμματισμός
Συμβάντα/περιστατικά γραμματισμού
Ικανότητες γραφής
Γραπτές παραγωγές
Γλωσσικός κώδικας
Οικογενειακός γραμματισμός
Keywords (translated): Preschool age
Emergent/first literacy
Literacy events
Writing skills
Written products
Language code
Family literacy
Abstract: Η παρούσα εργασία αφορά μια διαχρονική μελέτη περίπτωσης με βασικό στόχο την αποτύπωση της εξελικτικής πορείας των ικανοτήτων γραφής ενός παιδιού κατά τη φάση του πρώτου γραμματισμού του. Η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση των γραπτών κειμένων που παρήγαγε ένα αγόρι υψηλού κοινωνικού επιπέδου προέλευσης, ο Ανδρέας, στο πλαίσιο αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η περίοδος κατά την οποία έλαβαν χώρα τα συμβάντα γραμματισμού που εξετάζονται εκτείνεται από τη γέννηση του Ανδρέα έως την είσοδό του στο δημοτικό σχολείο, σε ηλικία πέντε ετών και δέκα μηνών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τους γονείς του Ανδρέα κατά τα έτη 2008-2014. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε από τον ερευνητή κατά τα έτη 2015-2016, με τη συμβολή των γονέων του αγοριού. Οι γραπτές παραγωγές του Ανδρέα αποτιμήθηκαν με βασικούς άξονες τον επιδιωκόμενο σκοπό και τον τρόπο γραφής του συγγραφέα. Επιπλέον, εξετάστηκε μια σειρά από συμπληρωματικά στοιχεία (φορά γραφής, πολυτροπικότητα, τύπος των γραμμάτων -κεφαλαία/πεζά-, χρήση ή μη γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου, σημείων στίξης, κενών ή άλλων τρόπων διαχωρισμού μεταξύ των λέξεων) ώστε να αναδειχθεί, κατά το δυνατό, το σύνολο των ποιοτήτων που χαρακτήριζαν τις γραπτές παραγωγές. Το όνομα αποτέλεσε αντικείμενο ξεχωριστής και εις βάθος ανάλυσης. Για τον καθορισμό του κοινωνικού επιπέδου προέλευσης του Ανδρέα, όπως και για την κατηγοριοποίηση των γραπτών παραγωγών του, αξιοποιήθηκαν κατάλληλα εργαλεία που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία και τροποποιήθηκαν προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Από την αποτίμηση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε η ικανοποιητική σκιαγράφηση της διαδικασίας πρόσκτησης του κώδικα της γραφής από τον Ανδρέα κατά τη διαχρονική εξέλιξή της και φωτίστηκαν οι λόγοι που τον ωθούσαν να γράφει. Επιπροσθέτως, αναδείχθηκε η ουσιαστική συμβολή της οικογένειας μέσα από τις αλληλεπιδράσεις της με το παιδί στα πλαίσια συμβάντων γραμματισμού και, τέλος, σημειώθηκαν ορισμένες ενδείξεις που υποστηρίζουν την επίδραση του νηπιαγωγείου στην ανάπτυξη των ικανοτήτων γραφής του παιδιού.
Abstract (translated): --
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Τελικό_Κείμενο_Δημοσίευσης_(ΓΑΛΑΝΗΣ_Γεώργιος).pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.