Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13901
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαλογεράτου, Ευρυδίκη-
dc.contributor.otherKalogeratou, Evridiki-
dc.date.accessioned2020-10-07T09:01:49Z-
dc.date.available2020-10-07T09:01:49Z-
dc.date.copyright2020-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/13901-
dc.description.abstractΤα τελευταία έτη η κοινωνικοπολιτική - οικονομική αστάθεια και οι συνεχιζόμενες συρράξεις στη Μέση Ανατολή, οδήγησαν σε μια άνευ προηγουμένου μαζική μετατόπιση πληθυσμών. Η προσφυγική κρίση κλιμακώνεται σημαντικά και ο αντίκτυπός της διευρύνεται από τις γειτονικές χώρες προς την Ευρώπη. Ειδικότερα, ο συριακός εμφύλιος πόλεμος προκάλεσε την αναγκαστική μετανάστευση χιλιάδων Σύριων από τις εστίες τους. Ανάμεσά τους, εκατομμύρια παιδιά και νέοι πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν, με αποτέλεσμα την καταπάτηση, μεταξύ άλλων, του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη τον Ιούλιο του 2020, με στόχο τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών και νέων προσφύγων από τη χώρα καταγωγής τους, τη Συρία, μέχρι και την Ελλάδα, μέσα από όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς, που μπορεί να πέρασαν. Με ερευνητικό εργαλείο τις αφηγήσεις ζωής, μελετήθηκε η βιωμένη εμπειρία πέντε νεαρών Σύριων προσφύγων (δύο ενηλίκων και τριών παιδιών), οι οποίοι ένα χρόνο σχεδόν μετά την άφιξή τους σε Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Δυτική Ελλάδα, αφηγούνται ως ενεργοί συμμετέχοντες τις μορφές εκπαίδευσης που έλαβαν κατά τη μεταναστευτική τους διαδρομή και εκφράζουν τις εκπαιδευτικές προσδοκίες τους και τα μελλοντικά σχέδιά τους μέσα από ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις. Από την αφηγηματική ανάλυση των πέντε ημιδομημένων συνεντεύξεων, προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια των προσφυγικών διαδρομών τους, οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν κάποιου είδους εκπαίδευσης, τυπικής ή άτυπης μορφής. Οι ενήλικοι πρόσφυγες στη Συρία έχουν ολοκληρώσει τη λυκειακή εκπαίδευση, ενώ τα παιδιά με τον ερχομό τους στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία, φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Η Ελλάδα, για τους περισσότερους αποτελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό, καθώς οι ενήλικοι ευελπιστούν να εκπληρώσουν τις ατομικές προσδοκίες τους για εκπαίδευση και επαγγελματική καταξίωση στη Γερμανία. Τα μικρά προσφυγόπουλα επιθυμούν μετά την περάτωση των σπουδών τους, να επιστρέψουν στη Συρία. Ωστόσο, εκφράζουν την έντονη επιθυμία για παρακολούθηση μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο και την προθυμία στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Τα συμπεράσματα της έρευνας δύναται να αποτελέσουν προϊόν διαβούλευσης αναφορικά με τη δημιουργία κατάλληλων και στοχευμένων παρεμβάσεων και πρακτικών σε ζητήματα εκπαίδευσης των προσφύγων στη χώρα υποδοχής, με απώτερο στόχο την ένταξή τους σε ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, στη βάση ικανοποιητικής διαχείρισης και προσαρμογής στις τρέχουσες συνθήκες.el
dc.language.isogrel
dc.subjectΜετανάστευσηel
dc.subjectΣύριοι πρόσφυγεςel
dc.subjectΔιασυνοριακότηταel
dc.subjectΜεθοριακότηταel
dc.subjectΠαιδιά πρόσφυγεςel
dc.subjectΕκπαίδευση προσφυγόπουλωνel
dc.subjectΈνταξη προσφυγόπουλωνel
dc.subjectΕκπαιδευτικές προσδοκίεςel
dc.titleΕκπαιδευτικές διαδρομές Σύριων προσφύγωνel
dc.title.alternativeEducational routes of Syrian refugeesel
dc.description.translatedabstractIn recent years, socio-political - economic instability and the ongoing conflicts in the Middle East, have led to an unprecedented mass displacement of populations. The refugee crisis is escalating significantly and its impact is expanding from neighboring countries to Europe. In particular, the Syrian civil war has forced thousands of Syrians to flee their homes. Among them are millions of refugee children and young people who have been displaced, violating, among other things, their right to education. The present research was conducted in July 2020, with the aim of investigating the educational course of refugee children and young people from their country of origin, Syria, to Greece, through all the intermediate stations that may have passed. Using the life story research tool, the experience of five young Syrian refugees (two adults and three children) was studied, who almost a year after their arrival at a Refugee Accommodation Center in Western Greece, narrate as active participants the forms of education they received during their migration path and express their educational expectations and future plans through individual semi-structured interviews. From the narrative analysis of the five semi-structured interviews, it appears that during their refugee journeys, the participants did not receive any kind of training, formal or informal. Adult refugees in Syria have completed high school, while children arriving in Greece at an early age attend primary school. Greece, for most, is a stopover, as adults hope to meet their individual expectations for education and professional development in Germany. The young refugee children want to return to Syria after finishing their studies. However, they express the strong desire to attend classes in the Greek school and the willingness to learn the language of the host country. The findings of the research can be a product of consultation regarding the creation of appropriate and targeted interventions and practices in refugee education in the host country, with the ultimate goal of integrating them into a quality education system, based on good management and adaptation to current conditions.el
dc.subject.alternativeImmigrationel
dc.subject.alternativeSyrian refugeesel
dc.subject.alternativeCross-borderel
dc.subject.alternativeBordersel
dc.subject.alternativeRefugee childrenel
dc.subject.alternativeRefugee educationel
dc.subject.alternativeRefugee integrationel
dc.subject.alternativeEducational expectationsel
dc.degreemasterThesisel
datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2el
oaire.licenseConditionnullel
datacite.contributor.SupervisorΑρβανίτη Ευγενία-
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ (2).pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.