Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13931
Title: Επίδραση Διαδικτύου Πραγμάτων στον ασφαλιστικό τομέα των αυτοκινήτων : ασφάλιση με βάση τη χρήση
Other Titles: Internet of Things influence in car insurance : insurance based on use
Authors: Παπαγιάννης, Διονύσιος
Keywords: Έξυπνη ασφάλιση
Έξυπνα συμβόλαια
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Τεχνολογία blockchain
Έξυπνα αυτοκίνητα
Κόστος συναλλαγών
Keywords (translated): Smart insurance
Smart contracts
Internet of Things
Blockchain technology
Smart cars
Transaction costs
Abstract: Η ασφάλιση είναι μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες στον κόσμο. Η ιδέα της κατανομής των κινδύνων ξεκίνησε πριν από 5.000 χρόνια όταν οι Κινέζοι έμποροι συνένωναν το φορτίο τους σε πολλά πλοία. Η παραδοσιακή διαδικασία ασφαλιστικών διεκδικήσεων έχει παραμείνει η ίδια εδώ και δεκαετίες και δεν ικανοποιεί τους πελάτες. Η ανάπτυξη του IOT έχει διαταράξει τη βιομηχανία και αναγκάζει τις εταιρείες να αλλάξουν τον τρόπο διεκπεραίωσης των απαιτήσεών τους. Οι πελάτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους και αναμένουν από τις εταιρείες να το κάνουν και αυτό. Μόνο το 15% των πελατών λένε ότι είναι ικανοποιημένοι από την ψηφιακή εμπειρία του ασφαλιστή τους. Στον σημερινό κόσμο με γρήγορους ρυθμούς, οι πελάτες θέλουν αμέσως αποτελέσματα. Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις που χρειάζονται εβδομάδες ή μήνες για να υποστούν επεξεργασία μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή πηγή απογοήτευσης. Ωστόσο, το IOT επιτρέπει στους ασφαλιστές να κινούνται πιο γρήγορα και να λαμβάνουν ισχυρές αποφάσεις με βάση δεδομένα. Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να ασχολούνται με χαρτιά και μπορούν να προχωρήσουν πιο αποτελεσματικά στη διεκδίκηση αξιώσεων. Αντί να συμπληρώσουν αμέτρητες φόρμες, οι πελάτες μπορούν τώρα να υποβάλουν αξιώσεις μέσω εφαρμογών για κινητά, λαμβάνοντας μερικές φωτογραφίες. Οι συνδεδεμένες συσκευές όπως οι βιομετρικοί και περιβαλλοντικοί αισθητήρες καθιστούν εύκολο τον υπολογισμό του κινδύνου και την προσαρμογή των πολιτικών καθώς αλλάζουν οι καταστάσεις. Τα δεδομένα από τις συνδεδεμένες συσκευές επιτρέπουν στους ασφαλιστές να γνωρίζουν τους πελάτες τους σε βαθύτερο επίπεδο με ακριβέστερες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ισχυρών δεσμών και να προσθέσουν ένα στοιχείο προσαρμογής στην ασφάλιση που από καιρό στερείται. Οι ασφαλιστές μπορούν επίσης να ανιχνεύσουν ευκολότερα την απάτη, να προτείνουν εξατομικευμένα προϊόντα και να δημιουργήσουν ακριβέστερες εκτιμήσεις. Σε έναν ανάλογο κόσμο, ένας ασφαλιστής δεν ήξερε πότε ένας πελάτης έθεσε το σπίτι τους στην αγορά. Σε έναν ψηφιακό κόσμο, οι ασφαλιστές μπορούν να γνωρίζουν αμέσως διαθέσιμα σπίτια και να προτείνουν ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο σπίτι, καθώς και κάλυψη ασφάλισης αυτοκινήτων και ζωής.
Abstract (translated): Insurance is one of the world’s oldest industries. The idea of risk-sharing began 5,000 years ago when Chinese merchants combined their cargo on multiple ships. Although there was risk, merchants had insurance that if a ship went down, their stock wouldn’t be completely wiped out. While today’s consumers aren’t likely transporting merchandise across the sea, the basic method of insurance hasn’t changed much. But now, this dinosaur industry is being pushed into the modern era with the help of the Internet of Things (IOT). This technology has the power to transform insurance, but it comes with its own challenges. The traditional insurance claims process has stayed the same for decades, and it doesn’t sit well with customers. According to an Accenture Strategy Report, customer churn because of declining loyalty and poor customer experience represents as much as $470 billion in life and property and casualty premiums. The growth of the IOT has disrupted the industry and forced companies to change how they process claims. Customers use technology in their everyday lives and expect companies to do so as well. Just 15% of customers say they are satisfied with their insurer’s digital experience. In today’s fast-paced world, customers want results right away. Insurance claims that take weeks or months to process can be a serious source of frustration. However, the IOT allows insurers to move more quickly and make powerful data-driven decisions. Companies no longer have to wade through paperwork, and can instead move through the claims process more efficiently. Instead of filling out countless forms, customers can now submit claims via mobile apps by taking a few pictures. Connected devices like biometric and environmental sensors make it easy to calculate risk and adjust policies as situations change. Data from connected devices allows insurers to know their customers on a deeper level with more accurate personal information, which can help create powerful bonds and add an element of customization to insurance that has long been lacking. Insurers can also more easily detect fraud, recommend personalized products, and create more accurate estimates. In an analog world, an insurer didn’t know when a customer put their house on the market. In a digital world, insurers can know of available homes right away and recommend a new home insurance policy, plus auto and life insurance coverage.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Papagiannis(com).pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.