5. Δημοσιεύσεις Β.Κ.Π. Community home page

Logo
Η συλλογή αυτή συγκεντρώνει τις τεχνικές αναφορές του προσωπικού της ΒΚΠ, τις δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια, και τις ετήσιες αναφορές, οι οποίες σημειώνουν την πρόοδο της σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της.

Πνευματικά δικαιώματα:Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών

Browse

Collections in this community

Αναφορές

Αναφορές έργων της Β.Κ.Π.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ σε επιστημονικά περιοδικά και λοιπές περιοδικές εκδόσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες

Δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ σε συνέδρια, ημερίδες και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις

Ετήσιες αναφορές ΒΚΠ

Οι ετήσιες αναφορές που συντάσσονται από τη ΒΚΠ και οι οποίες σημειώνουν την πρόοδο της σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της.