Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/4681
Title: Κατασκευή συστήματος αναγνώρισης εμποδίων κινούμενου ανθρώπου με ψηφιακή επεξεργασία σήματος video
Authors: Σκούρα, Ελένη
Issue Date: 2011-10-03T12:05:45Z
Keywords: Αναγώριση εμποδίων
Μικροελεγκτές
Keywords (translated): Obstacles detection
Microcontrollers
ADuC7026
Abstract: Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα συστήµατα αναγνώρισης και αποφυγής εµποδίων τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως ως βοηθητικά συστήµατα για τυφλούς, σε αυτοµατοποιηµένες πόρτες, ηλεκτρονικά αυτοκίνητα κ.ά. Στην διπλωµατική αυτή εργασία κατασκευάσαµε ένα σύστηµα αναγνώρισης εµποδίων µε ψηφιακή επεξεργασία σήµατος µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό σύστηµα πλοήγησης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Για την κατασκευή του συστήµατος αυτού, προγραµµατίσαµε τον µικροελεγκτή ADuC 7026. Η εργασία αυτή περιλαµβάνει 6 κεφάλαια. Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό τον υπολογισµό αποστάσεων καθώς και οι τεχνολογίες που εφαρµόζονται σε κάθε τεχνική. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ήδη υπάρχοντα βοηθητικά συστήµατα για τυφλούς µε έµφαση στο σύστηµα Navbelt και στον τρόπο λειτουργίας του. Στην συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες των µικροελεγκτών και στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο προγραµµατισµός του µικροελεγκτή ADuC 7026 τον οποίο και χρησιµοποιήσαµε. Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται το φαινόµενο του πιεζοηλεκτρισµού και ο τρόπος λειτουργίας των αισθητήρων. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 γίνεται λεπτοµερής επεξήγηση του κώδικα του προγράµµατος σύµφωνα µε το οποίο προγραµµατίστηκε ο ADuC 7026 µε σκοπό την κατασκευή του τελικού συστήµατος αναγνώρισης εµποδίων. Το τελικό πρόγραµµα παρατίθεται στο παράρτηµα. Ο προγραµµατσµός του µικροελεγκτή έγινε σε γλώσσα προγραµµατισµού C.
Abstract (translated): -
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomatikh_6371.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.