Σχετικά με τη Νημερτής

Η Νημερτής είναι η βάση που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ακαδημαϊκό καταθετήριο για τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

H Νημερτής έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Νημερτούς έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Τηλεφάεσσα. Η Νημερτής έχει αναπτυχθεί με το λογισμικό DSpace (DuraSpace) και υλοποιεί το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PHM, βάσει του οποίου καθίσταται αναζητήσιμη από διάφορους διεθνείς δικτυακούς τόπους, συσσωρευτές και μηχανές αναζήτησης. Ευρετηριάζεται από από διάφορες βάσεις, συσσωρευτές, μηχανές αναζήτησης πληροφορίας ανοικτής πρόσβασης (δείτε παρακάτω).

Η Νημερτής υιοθετεί τις αρχές των Ανοικτών Βιβλιογραφικών Δεδομένων και διαθέτει τα μεταδεδομένα των εργασιών που φιλοξενούνται σε αυτή σύμφωνα με την άδεια Open Database License. Η άδεια προβλέπει την αναφορά στην πηγή προέλευσης και την παρόμοια διανομή των μεταδεδομένων και μόνον αυτών.

Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων στη Νημερτή ανήκουν στον συγγραφέα, ο οποίος, κατά τη διαδικασία υποβολής εκχωρεί στη ΒΚΠ το μη-αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής, μεταφοράς και/ή διανομής της εργασίας του.

Η πρόσβαση στα τεκμήρια που βρίσκονται στη Νημερτή επιτρέπεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση με την προϋπόθεση της αναφοράς του συγγραφέα και των πλήρη βιβλιογραφικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας διάθεσης του τεκμηρίου, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική εκμετάλλευσή του χωρίς έγγραφη συναίνεση/άδεια από τον ίδιο τον δημιουργό.

About Nemertes

Nemertes is a database aiming to host the scientific and research output of University of Patras, Greece. At present, Nemertes operates as the institutional repository for dissertations and theses, both postgraduate and undergraduate, of the University of Patras and is a Library and Information Center service.

The Repository development was mainly funded by the Project Telephaessa (webpage in Greek). Nemertes is powered by the DSpace software (DuraSpace) and implements the interoperability standard OAI-PMH, based on which it is searchable by various portals, aggregators and search engines. Nemertes is indexed by various search engines, portals and aggregators (see below).

Nemertes endorses the principles of the Open Bibliographic Data and all the metadata are disposed according to the Open Database License. The license requires attribution and share-alike distribution of the metadata and is not extended on the content (data).

Copyright notice

The intellectual property rights belong to the respective author(s) who, during the submission process, cedes to the Library and Information Center the non-exclusive right to reproduce, transfer and/or distribute his/her work.

The access to the Nemertes' content is to be used only for personal, educational or research purposes, with the ethical obligation to cite the author's name and the bibliographic information, including the URL of the webpage. The commercial exploitation without written consent by the author(s) is strictly prohibited.

Ευρετηρίαση

Η Νημερτής είναι συμβατή με τις βασικές απαιτήσεις του OPENAIRE και ευρετηριάζεται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Base - Bielefeld Academic Search Engine
 • DART-Europe E-theses Portal
 • Driver Search Portal
 • OpenArchives.gr
 • Scientific Commons
 • Global ETD Search

Σύμφωνα με τα στατιστικά χρήσης (έτος αναφοράς 2017) η Νημερτής χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς χρήστες πολλών χωρών, όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα. Οι πρώτες δέκα χώρες απ' όπου προέρχονται οι επισκέπτες της Νημερτούς είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ολλανδία, Ρωσσία και Ινδία.

Η Νημερτής επίσης ευρετηριάζεται από την εφαρμογή ελέγχου πρωτοτυπίας κειμένων TurnItIn.

Επικοινωνία

Για θέματα υποβολών και χρήσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Δέσποινα Γκόγκου (2610 969626, e-mail).

Προσωπικό

Για τη λειτουργία της εργάζονται οι Δέσποινα Γκόγκου και Κωνσταντίνος Κουμούτσος (εξωτερικός συνεργάτης). Στο παρελθόν η Νημερτής έχει ουσιωδώς υποστηριχθεί από την εργασία των Κυριακή Ζούτσου, Πανωραία Κυριαζή, Αγγελική Λαμπροπούλου, Άγγελος Μητρέλη, Εύη Μίχου, Άλκης Μπούρα και Γιάννης Τσάκωνας.

Indexing

Nemertes is an OPENAIRE compliant repository. It is also indexed by the following services:

 • Base - Bielefeld Academic Search Engine
 • DART-Europe E-theses Portal
 • Driver Search Portal
 • OpenArchives.gr
 • Scientific Commons
 • Global ETD Search

According to usage statistics (year of reference 2017), Nemertes is widely used from visitors from many countries, as shown in the chart above. The top ten countries are Greece, Cyprus, United Kingdom, United States, Germany, France, China, Netherlands, Russia and India.

Nemertes is also indexed by the TurnItIn service for document originality check.

Contact

For submission and usage issues you may contact Mrs Despina Gkogkou (+30 2610 969626, e-mail).

Staff

Despoina Gkogkou and Konstantinos Koumoutsos (contractor) are responsible for the operation of the Repository. In the past, Nemertes has been substantially supported by Alkis Bouras, Panoraia Kyriazi, Aggeliki Lambropoulou, Evi Michou, Aggelos Mitrelis, Kyriaki Zoutsou and Giannis Tsakonas.