Οδηγίες για Γραμματείες

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (Συνεδρία Συγκλήτου 59/04.06.15) όλοι οι υποψήφιοι κάτοχοι ΜΔΕ και υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να καταθέτουν αντίτυπο της μεταπτυχιακής τους εργασίας ή της διδακτορικής τους διατριβής σε αυτήν.

Ο υποψήφιος πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος στη ΒΚΠ, αφού έχει ήδη καταθέσει ηλεκτρονικά την εργασία του στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Νημερτής, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει υπολογιστή, η ΒΚΠ του παρέχει μια θέσεις εργασίας στο εργαστήριο υπολογιστών του δευτέρου ορόφου.

Όσον αφορά την έντυπη μορφή της εργασίας, υποχρέωση για κατάθεση εντύπου έχουν ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι διδάκτορες και όχι οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να καταθέτουν τις εργασίες τους στη Βιβλιοθήκη μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής. Πέρα από τα Τμήματα για τα οποία βάσει κανονισμού έχει θεσπιστεί υποχρεωτική κατάθεση στις προπτυχιακές σπουδές, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ενθαρρύνει την κατάθεση των διπλωματικών/πτυχιακών  εργασιών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας των Γραμματειών με τους φοιτητές, η ΒΚΠ έχει ετοιμάσει το φυλλάδιο που ακολουθεί.

Η ΒΚΠ παρέχει Βεβαίωση Κατάθεσης, την οποία ο υποψήφιος προσκομίζει στην οικεία Γραμματεία προκειμένου να ορκιστεί. Η βεβαίωση παραλαμβάνεται και μέσω εκπροσώπου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι από ετών η ΒΚΠ δεν συνεργάζεται πλέον με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την αποστολή των αντιτύπων των διατριβών των μεταπτυχιακών μας φοιτητών σε αυτό. Σας παρακαλούμε επομένως να μην αποστέλλονται σε εμάς τα αντίτυπα που προορίζονται για το ΕΚΤ.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Δέσποινα Γκόγκου (2610 969626).