Για την κατάθεση της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "Νημερτής", συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέγοντας "Η Νημερτής μου" (My DSpace στην αγγλική διεπαφή) που βρίσκεται στο άνω δεξί τμήμα της οθόνης.

Οι χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κέντρου Δικτύου, τύπου @upatras.gr και @upnet.gr εισέρχονται στο αποθετήριο "Νημερτής" μέσω Shibboleth με τα στοιχεία εξουσιοδότησής τους (δηλαδή με τα στοιχεία που χρησιμοποιούν στο Progress και στο eClass).

Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω λογαριασμού του Πανεπιστήμιου, υπάρχει η επιλογή εισόδου με προσωπική ταυτοποίηση (Είσοδος με προσωπική ταυτοποίηση) ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής ως νέος χρήστης (Νέος χρήστης; Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε).

Κατάθεση

H διαδικασία κατάθεσης περιλαμβάνει τρία στάδια: (α) Υποβολή των στοιχείων περιγραφής της εργασίας, (β) υποβολή του κειμένου της εργασίας και (γ) αποδοχή αδειοδότησης της ΒΚΠ για τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται.

1. Υποβολή στοιχείων περιγραφής της εργασίας

Από το αναδυόμενο μενού "Συλλογή" επιλέγετε το Τμήμα φοίτησης και την κατηγορία εργασίας.

Οι συντομογραφίες δίπλα από το κάθε Τμήμα σημαίνουν:

Περιγράψτε την εργασία σας με την εισαγωγή των στοιχείων της (τίτλος, συγγραφέας, επιβλέπων, εξεταστική επιτροπή, ημερομηνία παρουσίασης, λέξεις-κλειδία, περίληψη). Πολλά πεδία είναι προαιρετικά και τα υποχρεωτικά σημειώνονται με αστερίσκο (*).

Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία, αλλά γράψτε μόνο το πρώτο γράμμα της πρότασης κεφαλαίο ή/και λέξεις που είναι βάσει της γραμματικής με κεφαλαίο (π.χ. Πάτρα, H2O, Παπαδόπουλος).

Επιλέξτε την γλώσσα του περιεχομένου της εργασίας σας: Ελληνικά, Αγγλικά κ.τ.λ.

Λέξεις κλειδιά: Εισάγετε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά για να περιγράψετε το περιεχόμενο της εργασίας σας. Θα πρέπει να βάλετε τουλάχιστον τρεις λέξεις-κλειδιά. Αφού έχει γίνει η καταχώρηση των δύο πρώτων λέξεων κλειδιά (π.χ. Επιχειρηματικά δίκτυα, Συστάδες), δίνεται η δυνατότητα να πατήσετε το κουμπί «Προσθέστε περισσότερα» και να εμφανιστούν και άλλα πλαίσια κειμένου για εισαγωγή περισσότερων λέξεων κλειδιά.

Περίληψη εργασίας: Στο διαθέσιμο χώρο εισάγετε την περίληψη της διατριβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε την περίληψη σε Άλλη Γλώσσα, εισάγετε μια παύλα (-)

Στο στάδιο της περιγραφής θα σας ζητηθεί να δώσετε μια άδεια Creative Commons, αν φυσικά το επιθυμείτε. H άδεια Creative Commons είναι μια τυποποιημένη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού των δικαιωμάτων επανάχρησης της εργασίας από τρίτους. Το στάδιο αυτό είναι προαιρετικό. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της άδειας που επιθυμείτε ή μπορείτε να επιλέξετε "Καμία". Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις άδειες αυτές μπορείτε να επισκεφθείτε το https://creativecommons.org/.

2. Υποβολή του κειμένου της εργασίας

Η εισαγωγή των αρχείων της εργασίας γίνεται σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf). Εάν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία, παρακαλούμε επισυνάψτε τα σε μορφή .zip ή .rar.

Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα μετατροπής, επικοινωνήστε με τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της ΒΚΠ.

3. Αδειοδότηση

Στο τελευταίο βήμα γίνεται η αδειοδότηση της ΒΚΠ για τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται. Πατήστε Χορηγώ την άδεια (I grant the license).

Περισσότερες πληροφορίες

Η βεβαίωση κατάθεσης βρίσκεται σε εκτυπώσιμη μορφή στο τέλος της διαδικασίας αυτής. Την βεβαίωση μπορείτε να τυπώσετε, να υπογράψετε και να προσκομίσετε στη ΒΚΠ. Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της, μπορείτε να προμηθευτείτε μια κενή βεβαίωση από την Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της ΒΚΠ. Εν συνεχεία, υποβάλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων για την ορκωμοσία των φοιτητών.

Εάν πρόκειται για Διδακτορική Διατριβή, θα πρέπει να γίνει κατάθεση της εργασίας και σε έντυπη μορφή (βιβλιοδετημένη, όχι σπιράλ, και τυπωμένη και στις δύο όψεις). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η κατάθεση αντιτύπου σε έντυπη μορφή δεν είναι απαραίτητο.

Ώρες εξυπηρέτησης για το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής», καθημερινά 8:00 π.μ. έως 2.00 μ.μ., στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης.


Πληροφορίες για καταθέτες με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων

1: Γενικές πληροφορίες
2: Διαδικασίες κατάθεσης εργασίας
3: Μορφές αρχείων
4: Πρόσβαση στις εργασίες
5: Πνευματικά δικαιώματα

1: Γενικές πληροφορίες

Ποιοί τύποι εργασιών κατατίθενται στη ΒΚΠ και είναι προσβάσιμοι μέσα από τη Νημερτή;

Στην ΒΚΠ κατατίθενται όλες οι εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή πτυχιακές εργασίες υποψηφίων για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και διατριβές για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου (ΔΔ). Το ηλεκτρονικό αντίτυπο υποβάλλεται στο Aκαδημαϊκό Aποθετήριο "Νημερτής". Στο "Νημερτής" υπάρχει επίσης ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός πτυχιακών εργασιών, οι οποίες κατατίθενται στη βάση προαιρετικά από ορισμένα Τμήματα και ενδιαφερόμενους αποφοίτους. Παράλληλα, το Αποθετήριο εμπλουτίζεται διαρκώς με επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως τεχνικές αναφορές, άρθρα περιοδικών, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κλπ., με απώτερο σκοπό το "Νημερτής" να γίνει βιβλιοθήκη παρακαταθήκης της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Είναι υποχρεωτική η κατάθεση της εργασίας μου στη ΒΚΠ;

Η κατάθεση της εργασίας στη ΒΚΠ, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (Συνεδρία Συγκλήτου 59/04.06.15), είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ για τους υποψήφιους διδάκτορές και σε έντυπη. Με την κατάθεση της εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί στους υποψήφιους κατόχους τίτλου τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Η κατάθεση εργασιών των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ενθαρρύνεται. Η ΒΚΠ έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για τη διάδοση της Ανοικτής Πρόσβασης. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα. Η εγκεκριμένη πολιτική του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκεται στο ακόλουθο έγγραφο.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της διάθεσης της εργασίας μου μέσα από το "Νημερτής";

Μέσα από την ηλεκτρονική διάθεση της εργασίας σας μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη προβολή του έργου σας και κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σας. Ταυτόχρονα ενισχύετε την επιστημονική επικοινωνία. Η ΒΚΠ ενεργεί επισταμμένα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης δυνατής προβολής του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από μηχανές αναζήτησης, δικτυακούς τόπους και συσσωρευτές.

[ επιστροφή στην αρχή των ερωτοαπαντήσεων ]

2: Διαδικασία κατάθεσης εργασίας

Ποιά είναι η διαδικασία κατάθεσης μιας εργασίας;

Αναλυτικές οδηγίες κατάθεσης μπορείτε να βρείτε στον σχετικό οδηγό.

[ επιστροφή στην αρχή των ερωτοαπαντήσεων ]

3: Μορφές αρχείων

Ποιές είναι οι πιο κοινές μορφές αρχείων που διατίθενται μέσα από τη Νημερτή;

Δύο είναι οι μορφές αρχείων που υποστηρίζονται:

Ποιές είναι οι προδιαγραφές των αρχείων που διατίθενται μέσα από τη Νημερτή;

Αρχείο κειμένου
Κάθε αρχείο κειμένου, το οποίο αποτελεί το κυρίως σώμα της εργασίας, θα πρέπει να κατατίθεται σε μορφή Adobe PDF (Portable Document Format) έκδοσης 5.0 και μετέπειτα. Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέτετε το κείμενο της εργασίας σε αρχείο Microsoft Word. Οι χρήστες LaTeX μπορούν να καταθέτουν το PostScript αρχείο της εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του κειμένου της εργασίας σας θα πρέπει να είναι ένα (1) και όχι περισσότερα, όπως π.χ. ένα αρχείο ανά κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις εναλλακτικών αρχείων θα πρέπει να ενημερώνετε την ΒΚΠ για την λήψη των απαραίτητων μέτρων εκ μέρους της για την ασφαλή μετατροπή τους σε μορφή PDF.

Αρχείο δεδομένων
Αρκετές εργασίες συνοδεύονται από αρχεία άλλης μορφής. Εάν υπάρχουν αρχεία σε άλλες μορφές, τότε θα πρέπει να συμπιέζονται και να κατατίθενται σε αρχείο .zip.

Γιατί τα αρχεία κειμένου θα πρέπει να κατατίθενται σε μορφή Adobe PDF;

Τα Adobe PDF έγγραφα είναι αναγνώσιμα από πολλά και διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Χρησιμοποιώντας έναν αναγνώστη εγγράφων, τον Adobe Reader, τα αρχεία αυτού του τύπου μπορούν να μεταφέρονται και να διαβάζονται με ασφάλεια από κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή έκδοσή του. Ένα έγγραφο PDF διατηρεί την μορφοποίηση και τα χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου κειμένου, δίχως κίνδυνο απώλειας ή αλλοίωσης του περιεχομένου του. Επίσης, τα PDF αρχεία μπορούν να ενσωματώσουν οπτικοακουστικό υλικό. Τέλος, επιτρέπουν την αναζήτηση όρων μέσα στο πλήρες κείμενο τους, ενώ διαθέτουν και χαρακτηριστικά προστασίας του περιεχόμενου της εργασίας σας και αποτροπής της αντιγραφής τμημάτων της.

Γιατί τα υπόλοιπα αρχεία θα πρέπει να συμπιέζονται και να κατατίθενται σε μορφή WinZip;

Το WinZip είναι η πιο διαδεδομένη μορφή συμπιεσμένων αρχείων. Ο λόγος προτίμησης του αρχείου αυτού είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης πολλών επιμέρους αρχείων σε ένα, με επακόλουθο την συμπίεση του όγκου των δεδομένων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας κατάθεσης.

Εάν δεν έχω τα λογισμικά αυτά στον υπολογιστή μου, πώς μπορώ να μετατρέψω τα αρχεία μου σε PDF και WinZip;

Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε το Adobe Acrobat, το οποίο μετατρέπει τα έγγραφα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Create Adobe PDF Online. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε το WinZip, μπορείτε να το "κατεβάσετε" και να το εγκαταστήσετε στο υπολογιστή σας μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Οι εφαρμογές αυτές είναι δωρεάν, είτε σε πλήρη μορφή, είτε σε δοκιμαστική, και σας επιτρέπουν να κάνετε ανέξοδα τις μετατροπές που χρειάζονται για την κατάθεση της εργασίας σας.

Στην περίπτωση που δε μπορείτε να μετατρέψετε το αρχείο σας σε κάποια από αυτές τις μορφές, τότε μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών (τηλ. 2610 969626, -26, -28, και στο nemertes@upatras.gr).

[ επιστροφή στην αρχή ]

4: Πρόσβαση στις εργασίες

Ποιός έχει δικαίωμα πρόσβασης στο κείμενο της εργασίας μου, μόλις αυτή κατατεθεί;

Δικαίωμα πρόσβασης στο Αποθετήριο "Νημερτής" έχουν οι πάντες. Πρόσβαση στα βιβλιογραφικά στοιχεία και την περίληψη της εργασίας σας έχουν επίσης οι πάντες. Η ΒΚΠ δεν διαθέτει στο κοινό το πλήρες κείμενο των διατριβών και των μεταπτυχιακών εργασιών πριν την παρέλευση τριών, έξι ή δωδεκά μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής τους σε αυτήν, ανάλογα με την επιθυμία του καταθέτη.

Σε περιπτώσεις εργασιών μελών ΔΕΠ, χορηγείται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουν συνάψει οι εκάστοτε συγγραφείς με τον εκδότη. Για παράδειγμα μπορεί να παρέχεται πρόσβαση στο κείμενο προδημοσίευσης (pre-print), αλλά όχι στο κείμενο όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί και δημοσιευθεί από τον εκδότη. Μια επικαιροποιημένη πηγή των πολιτικών που ασκούν οι εκδότες ή τα περιοδικά είναι το Sherpa Romeo, το οποίο μπορούν να συμβουλεύονται όλοι όσοι επιθυμούν τη δημοσίευση της εργασίας τους στη Νημερτή. Πληροφορίες για το Sherpa Romeo μπορείτε να βρείτε στα αλληνικά στην σχετική ιστοσελίδα που έχει ετοιμάσει η Μονάδα Υποστήριξης της ΒΚΠ.

Μπορώ να απαγορεύσω την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας μου;

Σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν καλύπτεται από το ανώτερο προβλεπόμενο διάστημα, βλ. 12 μήνες, μπορεί να υποβάλλει προς την Εφορεία της ΒΚΠ αίτημα παράτασης, το οποίο εξετάζεται. Το αίτημα θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς, να συνυπογράφεται από τον επόπτη καθηγητή και να μην ξεπερνά το χρονικό διάστημα των δύο επίπλεον ετών (σύνολο μη δημοσιεύσης τα τρία έτη). Σε κάθε άλλη περίπτωση η εργασία δημοσιεύεται με πλήρη δικαιώματα πρόσβασης.

Μπορούν να γίνουν αλλαγές στην εργασία μου, εάν αυτή έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή;

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές οι οποίες αφορούν μόνο στην ενημέρωση των βιβλιογραφικών δεδομένων της εργασίας σας και όχι στο πλήρες της κείμενο. Οι αλλαγές αυτές γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό.

[ επιστροφή στην αρχή των ερωτοαπαντήσεων ]

5: Πνευματικά Δικαιώματα

Ποιός είναι κάτοχος της εργασίας που κατατίθεται στη Νημερτή;

Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει ο καταθέτης, είτε είναι φοιτητής (υποψήφιος διδάκτορας, ΜΦ, κλπ), είτε μέλος ΔΕΠ, ο οποίος μέσα από την φόρμα κατάθεσης στοιχείων της εργασίας εκχωρεί στην ΒΚΠ το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης της μέσα από το διαδίκτυο.

Η διάθεσή της εργασίας μου μέσα από τη Νημερτή θα την καταστήσει πιο ευάλωτη σε διαδικασίες λογοκλοπής;

Όχι, η διάθεση της μέσα από το "Νημερτής" δεν θα την καταστήσει πιο ευάλωτη. Φαινόμενα λογοκλοπής μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε μορφή, είτε έντυπη, είτε ηλεκτρονική. Σημειώνεται ότι το "Νημερτής" επιτρέπει σε τρίτα πρόσωπα και οργανισμούς τη συγκομιδή των μεταδεδομένων της και μόνον αυτών και απαγορεύει ρητά τη συστηματική μεταφόρτωση του πλήρους κείμενου των εργασιών που βρίσκονται σε αυτή. Εξάλλου, η ύπαρξη χρονοσήμανσης (timestamp) με την ημερομηνία κατάθεσης σας παρέχει ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Πώς μπορώ να προστατεύσω την εργασία μου;

Μπορείτε να ζητήσετε τη μη διάθεση του πλήρους κειμένου της εργασίας σας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και την προβολή μόνο των βιβλιογραφικών της στοιχείων. Ως μια μέθοδος προφύλαξης των περιεχομένων της εργασίας σας συνιστάται η απαγόρευση της δυνατότητας αντιγραφής και επικόλλησης τμημάτων της (copy/paste). Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις επιλογές που προσφέρει το Adobe Acrobat κατά την μετατροπή του αρχείου της εργασίας ή να ζητηθεί από τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης. Δεν συνιστάται η απαγόρευση εκτύπωσης, καθώς δεν προωθεί την επιστημονική επικοινωνία και δεν συνάδει με τους στόχους της δημόσιας διάθεσης του περιεχομένου πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών.

Πώς μπορώ να ορίσω λεπτομερώς τα δικαιώματα χρήσης της εργασίας μου;

Aπό τις 31 Μαρτίου 2008 έχει ενσωματωθεί στη Νημερτή η δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής των αδειών Creative Commons για τις εργασίες που υποβάλλονται. Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική και παρέχεται στους χρήστες της Νημερτούς ως ειδικό συμπλήρωμα για τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης των εργασιών αυτών από τους αναγνώστες τους. Πλέον, η διαδικασία αδειοδότησης εντός της ροής κατάθεσης αποτελείται από δύο βήματα, με το πρώτο βήμα να αφορά την άδεια Creative Commons και το δεύτερο την άδεια της ΒΚΠ.

Σημειώνεται πως η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν αντικαθιστά την άδεια εκχώρησης κάποιων δικαιωμάτων στη ΒΚΠ, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

[ επιστροφή στην αρχή των ερωτοαπαντήσεων ]